?מתי לאחרונה הקשבת באמת

מתי לאחרונה הקשבת בנוכחות מלאה

,מבלי להגיב מיד

?או להיזכר פתאום במשהו שהסיט את השיחה

,מתי הקשבת מבלי לענות

,מבלי להציע פתרונות

,מבלי להתגונן או להצטדק

,מבלי לכעוס או להתנצל

?או לבחור להתנתק

פשוט הקשבת בסבלנות והרבה אמפתיה

.עד שהכל נאמר

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: