טיפים למנהלים בתקופה הקורוניאלית. מספר 8

טיפ מספר 8

חזקו את מנהיגותכם על ידי כך שתרחיבו את מודעותכם העצמית. י

מנהיגות איתנה ואותנטית מושתתת על מנהיגות מודעת. היא מלווה בפתיחות לשינוי, בגמישות, בענווה (מתוך כך שיש בה נכונות לגדילה והכרה בעובדה שדברים רבים עדיין נסתרים ממנה), בהסכמה ללכת בדרכים לא מוכרות ובאומץ להיות ברחבה הלא נודעת. מנהיגות מודעת היא תוצאה של שינויים אישיים, פנימיים ותפיסתיים המשתקפים במציאות החיצונית. יי

השינוי נבנה מהפנים כלפי חוץ, אולם במקביל מאפשר למה שבא מבחוץ לשנות את הפנים, כלומר: יי

א. שינוי תפיסה משנה מציאות. כאשר התפיסה הפנימית משתנה ומתרחבת, מתוך תובנות חדשות, משתנה גם הגישה וההתייחסות אל מול סיטואציות חיצוניות באופן בו אנו פועלים. תפיסה חדשה מעוררת תגובה שונה אשר יוצרת מציאות חדשה. שינוי תפיסה –יצירת–> מציאות חדשה

ב. ומנגד, פתיחות ומודעות מאפשרות התייחסות שונה לסיטואציות חיצוניות. במצב זה אין אנו עובדים ומתנהלים ״על אוטומט״ כפי שהיינו מגיבים במצב הטבעי לנו, כי אם עוצרים לרגע וחשבים. במרווח הזה שבין הסיטואציה שנקראה בדרכנו לבין התגובה יש מקום למודעות, להקשבה ובחירה להביט בסיטאציה באור שונה. המציאות החיצונית מקנה הזדמנות לבחון דברים מחדש, לשנות גישה ואולי אף תפיסה. סיטואציה חיצונית –יצירת–> שינוי תפיסה יי

יתרונותיה של מנהיגות מודעת: יי

א. מקנה כלים לתקשורת פנימית ובין אישית, ב. מהווה יכולת הובלה מופחתת התנגדויות, ג. מעצימה לקיחת אחריות אישית וקולקטיבית, ד. מרחיבה את חופש הבחירה, ה. מעצימה מנהיגות ייחודית ואותנטית, ז. מחזקת נראות ונוכחות, ח. מחדדת הקשבה, ט. מפתחת חוסן פנימי, י. מעלה בטחון וערך עצמי (שאינו מונע מאגו), י . מועררת השראה, יא. מפתחת חשיבה פורצת גובולות. והרשימה עוד ארוכה…יי

כיצד בונים מנהיגות מודעת? יי

א. פסיכולוגים, יועצים, או מדריכים רוחניים אשר ביכולתם לאתגר את דרכי חשיבתכם, תפסיתכם, דרכי פעולתכם, עומק הקשבתכם, ויאפשור לכם לראות את שאינכם רואים או מודעים לו, ב. ספרים וחומרי קריאה בתחום המודעות העצמית ופיתוח המנהיגות. אם כי יש לציין כי קיים הבדל בין רכישת ידע והשכלה למודעות, ועל כן חשוב שאלו יעודדו לשינוי תפיסה, התנהלות, חידוד ההקשבה ויעניקו כלים להעצמת התקשורת הפנימית והבין-אישית ולא רק יהוו מקור להשראה.יי

לסיכום, הסכימו להרחיב את מודעותכם ותפגשו את מנהיגותכם האותנטית שנועדה להתגלות. יי

ZIVIKALAY4@GMAIL.COM זיוי קלעי – ייעוץ וליווי בכירים – טל׳ 058-6622404

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: