ניהול חוצה תרבויות לבכירים

כלים להתמודדות עם מורכבויות ניהוליות בחברות בינלאומיות

״אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים״, אבל מה שאנחנו לא יודעים בניהול רב-תרבותי עשוי להוות חסם משמעותי בניהול גלובלי שוטף, בכניסה ובניה של שותפויות עסקית ובהצלחתם של מיזוגים ורכישות, ולכן חשוב להכיר את הקווים המנחים בניהול חוצה תרבויות.

המפגש יעסוק בהכרתם של מאפיינים רב-תרבותיים אלו, ודרכי תקשורת לגישור הפערים

מטרת המפגש

•חשיפה למאפיינים רב-תרבותיים

•הכרה בפערים התרבותיים הקיימים והחסמים שהם מהווים

•קבלת כלים לגישור הפערים בקרב חברי הנהלה בחברות גלובליות

במה עוסק המפגש

•מאפיינים חוצי-תרבותיות

•דילמות בהתנהלות מול הנהלה גלובלית

•כלים לאבחון פערים תרבותיים

•דרכים לגישור פערי תרבויות

•שמירה על מנהיגות רלוונטית בזירה גלובלית

עבור מי מיועד המפגש

•מנכ״לים בחברות גלובליות

•מנהלות משאבי אנוש

•חברות לקראת חדירה לשווקים בינלאומיים

•חברות בתהליכי מיזוגים ורכישות

מועד המפגש
הרשמה כאן 👇