פסיכולוגיה עסקית וניהולית

Business and Management Psychology

לצמיחה אישית, עסקית, ניהולית וארגונית

פסיכולוגיה עסקית עוסקת בחיזוק הניהול והמנהיגות כשמטרתה להוביל שינויים להצלחת הארגון עם דגש על שיפור ביצועים ויעדים. תהליך הייעוץ והליווי נעשה צמוד למנכ״לים ומנהלים בכירים ומשמש כעזר בצמתים ניהוליות שונות, בקבלת החלטות, חידוד תהליכי ניהול, חיזוק מנהיגות, שיפור השותפות וההתנהלות התקינה של חברי ההנהלה הבכירה בחברה.

הפסיכולוגיה העסקית מסייעת בהבנת חשיבותו והתנהלותו של הצד האחר לצורך הפחתת התנגדויות, ניהול אפקטיבי של מחלוקות ותהליכי מו״מ, או כהכנה לפגישות עם הדירקטוריון כשמטרתה העיקרית היא לסייע בהובלת שינויים והשגת יעדים.

יתרונותיה בכך שהיא מקנה מפתחות תקשורת יחודיים מותאמים אדם וסיטואציה המאפשרים הנעה והשפעה רחבה יותר. במישור האישי, היא מעניקה דיוק, מחדדת מסרים, ומקנה כלים לאיזון והתמודדות טובה יותר עם מצבי לחץ, תנודות עסקיות וצמיחה ממצבים משבריים.

כמו כן, לפסיכולוגיה העסקית תפקיד חשוב בתהליכי גיוס מנהלים בהם נדרש להסתייע במדדים אישיותיים, מנהיגותיים וניהוליים של חברי ההנהלה הבכירה.