הרצאות

חיבור למקורות חוסן פנימי בתקופות של תנודות ואי ודאות

הרצאה: מנהיגות מודעת להובלה עסקית

השבת המושכות לידינו הינו תנאי הכרחי לאיזון בעיקר לאור מציאות משתנה ובלתי צפויה. מיתון, מציאות פוליטית, תנודות השוק, משקיעים ולקוחות מצמצמים בהוצאות, אבל העסק שלך חייב להתגבר על כל אלו, ולא רק לשרוד את התקופה, אלא גם להצליח!