ניהול וגישור פערים רב-תרבותיים

ניהול רב תרבותי
שירותי ייעוץ וליווי בניהול רב-תרבותי

ניהול רב-תרבותי מהווה את אחד האתגרים הגדולים ביותר בחברות גלובליות או אלה המנסות לפרוץ לשוק הגלובלי. פערים תרבותיים, גלויים או סמויים, עשויים להוות חסמים תקשורתיים ועסקיים. לא די בהכרת העובדה שישנם פערים בין תרבויות, אלא שעלינו להבין מה הם בדיוק הערכים המאפיינים את אותה התרבות מולה מתנהלים ולדעת כיצד לתקשר נכון. גישור פערים אלה הכרחי לבניית אמון ולמיקסום שיתופי הפעולה וההצלחות העסקיות.

הקניית ידע, כלים ומתודולוגיה מוכחת מאפשרים למקסם את מימוש הפוטנציאל העסקי מול חברות בינלאומיות, הן בשלב החדירה לשווקים הגלובליים, הן בניהול השוטף והן בתהליכי מיזוגים ורכישות עם חברות בין לאומיות.

שירותי הייעוץ והליווי מאפשרים

1. העמקת ההכרות והמודעות לפערי תרבויות במדינות שונות מבוסס מודל הופשטדה, כולל כלים לגישור על פערי התרבות
2. הקניית כלים לבניית שיפור תקשורת ובניית מערכות יחסים עם מנהלים מתרבויות במדינות שונות
3. חיזוק ניהול ומנהיגות בסביבה רב תרבותית
4. כלים להתנהלות בחוסר וודאות ולניהול השינוי- כולל הכנה לקראת מיזוגים ורכישות

Hofstede Insightsהמודל של פרופסור Geert Hofstede

מודל זה מבוסס על מחקרים אקדמיים מקיפים שערך פרופ׳ הופשטדה ושות׳ ביותר משבעים מדינות, במהלך חמישה עשורים בהם בחנו, בין היתר, את השפעתם של ערכים תרבותיים על מקומות עבודה. בעקבות מחקרים אלו, פיתח מודל המשמש כלי אבחוני ומתודולוגי ליישום בעולם הניהולי, בחברות וארגונים, ובאקדמיה. כלים אלה מונגשים על ידי יועצים מתמחים שהוכשרו במכון לחקר וייעוץ הניהיול הרב-תרבותי של הופשטדה אינסייטס, ומסייעים בגישור פערים בין תרבויות.

״הישרדותו של המין האנושי״ לדברי פרופ׳ הופשטדה, ״טמון ברובו, ביכולתם של אנשים אשר חושבים שונה, לפעול ביחד״

To walk the talk

לצד התמחותה והיותה חברה ושותפה במכון הופשטדה לחקר וייעוץ בניהול רב-תרבותי ובתרבות פנים-ארגונית, זיוי קלעי מלווה בכירים ומקנה כלים מקצועיים ופרקטיים לניהול דילמות רב-תרבותיות. ליוותה ומלווה עשרות מנהלות ומנהלים מול עמיתים וצוותים בחו״ל, ומכירה לעומקם את הדילמות והאתגרים הניהוליים הטמונים בפערי התרבויות. במהלך עשרים וחמש שנים בהם התגוררה בארצות הברית, סיימה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ובהמשך הוכשרה בפסיכולוגיה עסקית וניהולית. דוברת ארבע שפות, טיילה וחיה תקופות ממושכות במדינות שונות בעולם ומכירה בעובדה שגיוון הוא ערך עצום לחברות וארגונים, בעיקר כאשר מלווה בתקשורת טובה והרבה הכלה