Business Partners and Partnership Growth

ליווי שותפים

לצד האתגרים הקיימים בשותפויות, ישנן הזדמנויות להתפתחות אישית, לקבלת החלטות נכונות ולחיזוק המנהיגות. בשותפות יש משהו שמחייב אותנו ללמוד להסתדר עם השותף.ה, מהסיבה הפשוטה שלאלטרנטיבה העומדת מנגד מחיר כבד. שותפים רבים נשארים ביחד, אך לא תמיד לומדים לשפר את עצמם ואת מערכת היחסים בינהם וממשיכים לסבול כברירת מחדל. לפני הכניסה לשותפות יש הבוחנים את השותף.ה בהישגיהם העסקיים והמקצועיים שהם הערך המוסף לשותפות ומשם לוקחים החלטה. הבחירה נובעת מהשלמת הפכים והחוזקות שהצד השני מביא לעסק אולם לצד אותם הפכים וחוזקות, מתלווים פערים אישיותיים ותקשרותיים משמעותיים. פערים אישיותיים, הם מהות הקושי אך לצידה הזדמנויות גדילה אישית. בין אם לעמוד על שלנו, לפתח מנהיגות, לחזק תקשורת, ובין אם לוותר על אגו וללמוד לתת מקום, כך או כך, נדרש דיוק אישי וחיזוק התקשורות למען השינוי המתבקש והצלחתה של השותפות.