?מתי לאחרונה הקשבת באמת

מתי לאחרונה הקשבת בנוכחות מלאה,מבלי להגיב מיד?או להיזכר פתאום במשהו שהסיט את השיחה ,מתי הקשבת מבלי לענות,מבלי להציע פתרונות,מבלי להתגונן או להצטדק,מבלי לכעוס או להתנצל?או לבחור להתנתקפשוט הקשבת בסבלנות והרבה אמפתיה.עד שהכל נאמר